Uşak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü
DOÇENT AYŞEN MELDA ÇOLAK
Bölüm Başkanı
aysenmelda.colak@usak.edu.tr
5540
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BURCU BEGÜM KENANOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
burcu.kenanoglu@usak.edu.tr
5532