Uşak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30. Maddesine göre bakanlar kurulunca 20.09.2012 tarihli karara binaen onaylanan, 2013- 2014 öğretim yılında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Zootekni Bölümleri ile eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz kısa sürede güçlü akademik ve idari personeli ile ülkemizin eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olarak faaliyetine devam etmekte ve evrensel bilime vermiş olduğu katkıyla Ziraat Fakülteleri içinde seçkin yerini almıştır