Uşak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Bölümümüz Hakkında

Ülkemizde tarımsal eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar arasında yer alan bölümümüz; Ziraat Fakültesi bünyesinde meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı temel alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı ders müfredatıyla lisans eğitimi vererek, nitelikli ‘Ziraat Mühendisleri’ yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bölümde 3 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmakta olup, öğretim üyeleri eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarında ulusal ve uluslararası ilişkiler kurarak araştırma sonuçlarını ve bilimsel bilgileri ulusal ve uluslararası alanda duyurmayı hedeflemektedir.

 

 

 

Bölüm mezunları için muhtemel iş alanları:

·         Meyvecilik,

·         Sebzecilik,

·         Bağcılık,

·         Süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı,

·         Seracılık,

·         Tohumculuk,

·         Fidecilik,

·         Fidancılık,

·         Çoğaltma,

·         Mantar yetiştiriciliği,

·         Bahçe tesisi,

·         Yeşil alan tesisi,

·         Bodur meyve yetiştiriciliği,

·         Budama ve terbiye sistemleri,

·         Organik tarım,

·         İyi tarım uygulamaları,

·         Bahçe ürünleri ticareti,

·     Ürün işleme, depolama ve soğuk muhafaza gibi daha pek çok teknik konuda bilgi ve donanıma sahip olmaktadırlar.

 

 

Mezunlar için iş alanlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

·         Bahçe bitkileri (özel) sektörünün tüm alanlarında kendi işini, firmasını, fabrikasını, işletmesini kurabilir, ilgili özel sektör firmalarında/işletmelerinde (tohum, fide, fidan, peyzaj, gübre, ilaç firmaları vs) çalışabilir veya teknik danışmanlık yapabilir.

·         Çeşitli analiz ve doku kültürü laboratuarlarında, ilgili denetim firmalarında görev alabilir.

·         Başta Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri olmak üzere, il kontrol laboratuarlarında, tarımsal araştırma enstitülerinde, kırsal kalkınma ajanslarında, il özel idarelerinde, çeşitli belediyelerde, bankalarda, üretici ve ihracatçı birliklerde, ticaret ve sanayi odalarında, ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, borsalarda, ihracat müdürlüklerinde, dış ticaret müsteşarlığında, orman ve su işleri bakanlığında, bazı üst kurullarda mühendis, teknik eleman veya uzman olarak görev alabilir.

·         Üniversitelerde akademik kariyer yapabilir ve yükselebilir. Bu amaçla gerek üniversitelerin Araştırma Görevlisi kadrolarına, gerekse YÖK’ün (yüksek öğretim kurulu) ÖYP (öğretim elemanı yetiştirme proğramı) kadrolarına başvurabilir. İsterse yurt dışındaki ilgili üniversitelerde de kariyer yapabilir. Yine, akademik kariyer yapmak isteyen, şartlarını yerine getirerek yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilir. Yüksek lisansını (master) bitiren ‘Ziraat Yüksek Mühendisi’, doktorasını tamamlayan ise ‘Ziraat Doktoru’ ünvanı elde eder. Doktorasını tamamlamış olanlar, gerekli bilimsel şartları yerine getirerek isterlerse üniversitelerde alanlarıyla ilgili öğretim üyesi olabilirler.

 

Programlar

·         Lisans

·         Yüksek Lisans

 

Bahçe Bitkileri Bölümünün 4 yıllık lisans eğitim programını bitirenler "Ziraat Mühendisi" unvanı ve diploması alırlar. Ayrıca, bölümümüzde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ‘Tarım Bilimleri (Disiplinlerarası)’ olarak lisansüstü (yüksek lisans) eğitimi de verilmektedir. Yüksek lisansını bitiren ‘Ziraat Yüksek Mühendisi’, unvanı alır.

 

Bahçe Bitkileri Bölümü

·         Meyve Yetiştirme ve Islahı,

·         Sebze Yetiştirme ve Islahı,

·         Bağ Yetiştirme ve Islahı,

·         Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

olmak üzere 4 bilim dalından oluşmaktadır.